Akredytacja AAA

Firma AIUT Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce i druga w Europie uzyskała akredytacje IBM na najwyższym poziomie AAA w następujących grupach produktowych z kategorii Automation i Enterprise Asset Management:

 • IBM Tivoli Maximo Asset Manager
 • IBM Tivoli Service Request Manager
 • IBM Tivoli Asset Management for IT
 • IBM Tivoli Change & Configuration Management Database

Te prestiżowe wyróżnienia świadczą o najwyższym poziomie umiejętności w zakresie rozwiązań IBM Tivoli i gwarantują wysoki poziom oraz sprawdzoną jakość realizowanych usług, ponieważ system akredytacji IBM:

 • zapewnia, że Klienci podczas realizacji projektu z akredytowanym partnerem będą współpracować z najlepszymi Specjalistami, zapewniającymi wsparcie techniczne i konsultacyjne z najwyższej półki,
 • poświadcza, że akredytowany partner posiada szeroką gamę certyfikatów świadczących o posiadanych umiejętnościach i wiedzy,
 • wymaga od akredytowanego partnera ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów,
 • promowanie partnerów, którzy zapewnią skuteczne wdrożenie i doradztwo na najwyższym poziomie.

Model akredytacji w ramach produktów Tivoli zawiera trzy poziomy kompetencji:

 • A-level Tivoli Deployment Accreditation
 • AA-level Tivoli Deployment Accreditation
 • AAA-level Tivoli Deployment Accreditation

Wszystkie wyżej wymienione poziomy wymagają Specjalistów z certyfikatami:

 • Certified Deployment Professional, który potwierdza kompetencje i wiedzę techniczną w zakresie jednego produktu z grupy IBM Tivoli,
 • Certified Solution Advisor, który potwierdza kompetencje i wiedzę konsultacyjną w zakresie jednej dziedziny produktów z grupy IBM Tivoli,
 • Advanced Deployment Profesional, który potwierdza kompetencje i wiedzę techniczną w zakresie 2 lub 3 produktów z grupy IBM Tivoli

Posiadanie poziomu AAA przez firmę AIUT oznacza, że firma zatrudnia:

 • minimum jednego Specjalistę posiadającego certyfikat Advanced Deployment Professional,
 • minimum trzech Specjalistów posiadających certyfikat Certified Deployment Professional,
 • minimum dwóch Specjalistów posiadających certyfikat Certified Solution Advisor