Cognos Express

IBM Cognos Express to rozwiązanie z grupy produktów BI (Business Inteligence) dedykowane dla średnich przedsiębiorstw pozwalające na inteligentną analizę danych i planowanie, czy też prognozowanie.

IBM Cognos Express Reporter pozwala na tworzenie raportów „ad hoc” wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”. Poprzez utworzenie wspólnego modelu danych wszyscy użytkownicy pracują na spójnych i wiarygodnych informacjach. Pracownicy mają dostęp do różnorodnych danych począwszy od relacyjnych baz danych, poprzez systemy analizy OLAP, aż po pliki zapisane na komputerach. Każdy nowoutworzony raport można natychmiast opublikować w sieci, zapisać do pliku PDF lub XLS, wysłać za pomocą poczty e-mail lub opublikować w IBM Cognos Express Web. Dodatkowym atutem tego modułu jest możliwość współużytkowania interaktywnych kokpitów oraz możliwość aktualizowania raportów w ciągu cyklu ich życia w celu sprawniejszego podejmowania decyzji.

IBM Cognos Express Advisor umożliwia wizualną analizę danych. Kliknięcie obrazu z wykresu pozwala na drążenie w dół lub w górę w celu zmiany perspektywy widoku danych lub drążenie wszerz aby znaleźć źródło analizowanych danych. Dostępne są wykresy słupkowe, liniowe, warstwowe, kołowe, radarowe, bąbelkowe, punktowe, rozpiętościowe, a także mapy geograficzne i termiczne. Moduł posiada rozbudowane funkcje analizy w czasie rzeczywistym oraz możliwości tworzenia przekrojów danych poprzez zmianę, układanie w stos i przełączanie wymiarów, jak również udostępnia sygnalizatory wyróżniające ważne odchylenia od ustalonych norm. Dodatkowo, możliwości zapisywania, pozwalają na porównywanie prognoz z aktualnymi danymi w celu optymalizacji ewentualnych działań zapobiegawczych i korygujących.

IBM Cognos Express Xcelerator umożliwia na centralne zarządzanie danymi, hierarchiami, regułami i obliczeniami za pomocą analiz w pamięci. Moduł ten pozwala zamienić arkusze kalkulacyjne na arkusze analizujące procesy i planowanie w czasie rzeczywistym, a także posiada gotowe wzorce związane z planowaniem wydatków, nakładów inwestycyjnych, zarządzaniem kadrami oraz analizy zyskowności. Funkcje zapisu i bezpieczeństwa pozwalają z jednej strony na bardzo szczegółowe analizy prognoz w porównaniu z wynikami działań, jak również zwiększają dokładność i poziom odpowiedzialności za wykonane raporty.

cognosex

Dzięki IBM Cognos Express średnie przedsiębiorstwa mogą konkurować z dużymi firmami poprzez dostęp do wiarygodnych i szczegółowych danych oraz prognoz. Trafne wskaźniki wydajności i posiadane dane dają możliwość stałego udoskonalania procesów biznesowych zachodzących w poszczególnych departamentach przedsiębiorstwa bazując na stale zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. System oferuje rozbudowane funkcję zarządzania wydajnością wymagające mniejszego zaangażowania informatyków firmy.

Rozwiązanie IBM Cognos Express jest wstępnie skonfigurowane tak aby od początku można było już z niego czerpać korzyści. Ujednolicona struktura oparta o interfejs www pozwala na intuicyjne instalowanie i zarządzanie produktem. Dodatkowo system jest elastyczny i pozwala na rozbudowę o nowe funkcje bez potrzeby dużego zaangażowania służb informatycznych firmy. Proste interfejsy użytkowników biznesowych zapewniają samoobsługową pracę z zapewnieniem działania na tych samych wiarygodnych danych dla wszystkich. Funkcje tworzenie dokumentów zaspokajają wymagania nawet najbardziej zaawansowanych pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu analitycy mogą poświęcić swój czas na szybką i dobrze ukierunkowaną reakcję na stale zmieniające się warunki rynku.

Omawiany system jest zintegrowanym, uniwersalnym rozwiązaniem do inteligentnej analizy danych i planowania. Samoobsługowe środowisko pozwala użytkownikom na tworzenie i modyfikowanie raportów i analiz bez potrzeby angażowania działu informatycznego firmy. IBM Cognos Express zapewnia dostęp do spójnych i wiarygodnych danych, z różnorodnych systemów przedsiębiorstwa, zapewniając odpowiedzi na kluczowe pytania: Jakie są wyniki firmy, Co i jaki wpływ ma na te wyniki oraz Jakie działania należy podjąć w celu poprawienia kondycji przedsiębiorstwa.