Maximo 7.5 - Interfejs i interakcja z użytkownikiem

Interfejs i interakcja z użytkownikiem

Nowa szata graficzna

W nowej wersji zmieniona została nieco szata graficzna oraz ikonki interfejsu użytkownika. Istnieje także możliwość zachowania poprzedniej skórki systemu jeśli obecna nie odpowiada użytkownikom.

Zakładka Lista oraz Tabele

Kilka drobnych, acz niezwykle istotnych zmian, poprawiających komfort pracy z systemem. Przede wszystkim przy aktualizowaniu, dodawaniu wierszy do tabel (np. zadania Zleceń Pracy lub wiersze zamówienia/faktury) po zapisaniu rekordu, system pozostaje na ostatnio modyfikowanym wierszu, dzięki czemu unikamy żmudnego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi zestawami wierszy tabeli. Myślę, że wielu użytkowników doceni tę aktualizację.
Ta sama funkcjonalność została dodana do zakładki Lista we wszystkich aplikacjach – po powrocie na tę zakładkę pozostajemy „ustawieni” na ostatnio modyfikowanym rekordzie.
Dodatkowo zakładka Lista nie jest automatycznie odświeżana, dzięki czemu zmodyfikowane rekordy, które nie spełniają już warunków zapytania nadal są na niej widoczne (do momentu ręcznego odświeżenia za pomocą przycisku     ). Ponadto rekordy zmodyfikowane od czasu ostatniego odświeżenia listy oznaczone są kursywą i innym kolorem czcionki, co pozwala od razu je zidentyfikować.

Asynchroniczna walidacja danych

Jest to ukłon w stronę użytkowników, którzy, korzystając z systemu, rzadko podnoszą głowę by spojrzeć na ekran. Ponadto pomaga w szybkim znalezieniu błędów we wprowadzonych danych, które np. uniemożliwiają zapisanie rekordu. Ile razy zdarzyło nam się z frustracją czytać komunikat „Wymagane pole . jest puste” po czym analizować wszystkie zakładki i tabele w poszukiwaniu tego pola. Dzięki asynchronicznej walidacji Maximo pozwala na wpisywanie danych niezależnie od tego czy są one poprawne. Walidacja następuje dopiero w momencie zapisania rekordu. Pola, które wymagają działania ze strony użytkownika, oznaczone są np. za pomocą:    – pola, których wartość jest niepoprawna,    – pola, których wartość nie jest jednoznaczna,    – konieczna jest podjęcie dodatkowej decyzji (np. Wprowadzona kombinacja lokalizacji i zasobu spowoduje wybranie innego konta KG . Czy chcesz zaktualizować konta KG na podstawie nowej kombinacji zasobu/lokalizacji?) . Co więcej, taka sama ikona pojawia się obok tytułu zakładki, dzięki czemu jeszcze łatwiej jest zlokalizować pole, które trzeba zaktualizować.

Rich Text – w polach długiego opisu, szablonach komunikacji i raportach BIRT Zmiana pozwalająca na zaawansowaną edycję tekstu (np. typ, wielkość, kolor czcionki, wyróżnienia, ⇒ punktory i 1. numeracja, dodawanie obrazów i odwołań) w ramach długich opisów i szablonów komunikacji. Dodatkowe wsparcie tej funkcjonalności przez raporty BIRT pozwala na zachowanie formatowania w ramach raportów i wydruków.

Kalendarz

Tym, którzy nie wprowadzają dat za pomocą klawiatury, nowe okno wyboru daty pozwoli na szybszy i prostszy wybór daty oraz godziny.

Pomoc

Nowa pomoc to przede wszystkim zmiana technologii i ujednolicenie formatu pomocy. Podstawowym założeniem było stworzenie jednego, wspólnego repozytorium dla wszystkich informacji. Ponadto pomoc jest bardziej kontekstowa umożliwiająca znalezienie informacji w odniesieniu do miejsca i aktualnie wykonywanych działań.

 

Raportowanie

W ramach raportowania, poza standardowo dostarczanymi narzędziami BIRT i bazującymi na Cognos Tivoli Common Reporting (TCR) rozszerzone zostało wsparcie dla zewnętrznych systemów raportowania oraz bezpośrednia integracja z narzędziami Business Inteligence z rodziny Cognos.Ponadto rozbudowana i rozszerzona zostały funkcjonalności raportowania ad-hoc i direct print. Rozszerzone zostały funkcje harmonogramowania raportów oraz możliwość przesyłania na skrzynkę email linków do raportów w zamian za całe pliki, jak to miało miejsce dotychczas , co ucieszy osoby korzystające z raportów o dużej objętości.