Maximo 7.5 - Zarządzanie Zasobami i Pracami

Zarządzanie Zasobami i Pracami

  • Dodatkowe informacje kosztoweNa głównej zakładce Zlecenia Pracy pojawiły się nowe pola zawierające informacje o statusie zaplanowanych materiałów dla danego zlecenia oraz zleceń podrzędnych. Jest to kolejny element poprawiający dostęp do informacji o procesach magazynowo – zakupowych z różnych poziomów systemu.
  • Zakładka PrzypisaniaW aplikacji Zlecenia Pracy została dodana zakładka Przypisania pozwalająca na przypisywanie pracowników odpowiedzialnych za realizację prac bezpośrednio z poziomu Zlecenia Pracy.
  • Wersjonowanie Planów PracyObecnie również w ramach Planów Pracy wprowadzona została możliwość wersjonowania, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmian bez utraty historii. Dzięki wersjonowaniu przy modyfikacji istniejącego Planu Pracy nie zmienia się jego kod oraz opis (każda z wersji posiada własny oddzielny opis) więc nie ma konieczności korygowania innych rekordów zawierających wersjonowany Plan Pracy (np. Konserwacji Zapobiegawczych). Ponadto do momentu zatwierdzenia nowej wersji dotychczasowy plan nadal pozostaje aktywny.
  • Warsztaty NaprawczevWarsztaty Naprawcze wiążą się z zupełnie nową funkcjonalnością jeśli chodzi o tradycyjne zarządzanie majątkiem. Zalety i korzyści płynące z jej wykorzystania, podobnie jak możliwość centralnego fakturowania, z pewnością docenią klienci wykorzystujący struktury wielozakładowe (wieloośrodkowe) w ramach wspólnej instalacji Maximo. Oczekiwania:
   1. Niektóre zasoby działają poza wirtualnymi, geograficznymi granicami maximowych Ośrodków.
    • Może wystąpić potrzeba realizacji napraw i remontów w zakładzie/warsztacie przypisanym do innego ośrodka niż zasób, na którym prace będą realizowane
    • „Jak w prosty sposób mogę zarejestrować Zlecenie Pracy na zasób z innego ośrodka niż mój domyślny ośrodek wprowadzania danych?”
   2. Zlecenie Pracy, będąc przypisane do ośrodka wymaga aby zasób, którego dotyczy również znajdował się w tym ośrodku
    • Zlecenie Pracy jest „własnością” ośrodka i lokalizacji, w której znajduje się zasób.
    • Klienci oczekują aby to lokalizacja wykonująca daną pracę była jej „właścicielem” niezależnie, czy znajduje się w tym samym, czy innym ośrodku niż zasób.

   Wymogi dotyczące Zleceń Pracy dla statycznych zasobów były w kompleksowy sposób adresowane również w dotychczasowych wersjach, jednak oczekiwania wobec zasobów mobilnych, szczególnie w wielozakładowych organizacjach są znacznie większe.

   Rozwiązanie:

   1. Umożliwienie użytkownikom rejestrowania zleceń na zasoby z dowolnego ośrodka
    • Nowa metoda weryfikacji danych dla pola Zasób pozwala na wprowadzanie zasobów z różnych ośrodków
   2. Wprowadzenie pojęcia Warsztatu Naprawczego
    • Lokalizacja zdefiniowana jako Warsztat Naprawczy (flaga w aplikacji Lokalizacje)
   3. Rekordy bazujące na Zleceniach Pracy poza klasyczną Lokalizacją mogą zostać dodatkowo przypisane do wybranego Warsztatu Naprawczego.
    • Zlecenie Pracy, Zmiana, Wydanie
   4. Warsztat Naprawczy może przynależeć do innego ośrodka niż bieżący ośrodek zasobu oraz domyślny ośrodek wprowadzania danych użytkownika dopóki istnieje w ramach tej samej organizacji
   5. Możliwość wprowadzenia ograniczeń uprawnień dla wybranych Warsztatów Naprawczych na poziomie grupy użytkowników
   6. Możliwość przypisania użytkownikowi domyślnego Warsztatu Naprawczego

   Scenariusze wykorzystania:

   1. Najczęściej funkcjonalność ta jest wykorzystywana przez klientów posiadających zasoby mobilne w środowisku wielozakładowym
    • Zasoby przemieszczają się pomiędzy wirtualnymi granicami wyznaczonymi przez ośrodki w ramach Maximo
    • Dla przykładu zasób przypisany do lokalizacji Atlanta w ośrodku Southeast US podróżuje do Bostonu w ośrodku Northeast US. Warsztat w Bostonie jest odpowiedzialny za realizację zlecenia na zasobie z innego ośrodka
   2. Klienci zarządzający statycznymi zasobami lub posiadający tylko jeden ośrodek również mogą czerpać korzyści z wykorzystania Warsztatów Naprawczych np. poprzez zapewnienie dodatkowej kontroli nad Zleceniami Pracy poprzez umożliwienie użytkownikom rejestracji zleceń jedynie dla wybranych warsztatów oraz ograniczenie pracownikom danej lokalizacji remontowej dostępu jedynie do zleceń przypisanych do danego warsztatu naprawczego.

 

  • Relacje Zasobów Określenie relacji między zasobami i lokalizacjami służy do definiowania logicznego połączenia między odrębnymi zasobami. Można na przykład zdefiniować skrzyżowanie drogi z linią kolejową lub połączenie między kablem sieciowym a komputerem.
  • Nowa aplikacja Szablony zasobówNie jest to do końca nowa aplikacja, gdyż do tej pory była ona dostępna w ramach branżowego rozwiązania Maximo dla transportu, natomiast obecnie jest ona także dostępna w ramach podstawowej funkcjonalności Maximo Asset Management.
   Szablony zasobów pozwalają na szybkie zakładanie dużych ilości zasobów lub aktualizację grupy istniejących rekordów na podstawie szablonu.
  • Visual Control dla zasobów liniowychDodatkowy component graficzny w ramach dodatku do zarządzania zasobami liniowymi wizualizujący liniowe parametry techniczne, zgłoszone prace, relacje i funkcje danego zasobu.
 • Zakładka PrognozaW ramach Konserwacji Zapobiegawczych Maximo w wersji 7.5 poza dotychczasową funkcjonalnością wyświetlania kolejności planów pracy na podstawie sekwencji, które będą zaciągane do Zleceń Pracy pozwala również na generowanie szczegółowej prognozy wraz z planowanymi datami zleceń w ramach dodatkowej zakładki Prognoza. Co więcej obecna wersja pozwala na dynamiczne przesuwanie dat zleceń bezpośrednio z tej zakładki.