Maximo 7.5

IBM Maximo w wersji 7.5 to kolejna bezpieczna, oparta na standardach otwartych wersja platformy pozwalająca skutecznie zarządzać majątkiem dużych przedsiębiorstw i mniejszych firm. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Maximo Asset Management zwiększa się świadomość wykorzystania zasobów organizacji, jak również podejmowanych decyzji i działań wspierających osiągnięcie ciągłości procesów biznesowych. Dzieje się tak za sprawą kolejnych ulepszeń wprowadzonych do najnowszej wersji.

Schemat poniżej przedstawia moduły, w których wprowadzone zostało najwięcej modyfikacji i zmian.

mam75changes