Maximo - Dodatki

Kalibracja

To kolejny dodatek do platformy Maximo pozwalający na zarządzanie zasobami kalibracji oraz standardami używanymi do ich kalibrowania. Kalibracja to porównanie odczytanych wartości z ustalonymi normatywami o zadanej dokładności dla urządzania. Błędna kalibracja sprzętu oraz wartości normatywnych może doprowadzić do obniżenia stopnia bezpieczeństwa pracy, jakości produktów, zwiększenia ilości awarii, a nawet uszkodzenia maszyn, a co za tym idzie obniżenia zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Maximo Calibration pozwala na obsługę procesów odpowiedzialnych za kalibrację instrumentów pomiarowych, służących do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu, a także urządzeń pomiarowych i testowych. Zachowuje pełną historię pomiarów kalibracji, informacji o instrumentach i miernikach, zleceń kalibracyjnych oraz standardów wykorzystywanych do kalibracji. Szablony zasobów umożliwiają sprawne wprowadzanie elementów majątku o podobnych parametrach, natomiast szablony arkuszy danych zapewniają dokumentację specyfikacji instrumentów wraz z określonymi limitami tolerancji dla poszczególnych parametrów. Szablony arkuszy danych wykorzystywane są w zleceniach pracy do dokumentowania danych sprawdzonych i skorygowanych w celu archiwizowania i kontroli działania instrumentów.

Poprzez interwały kalibracji uzyskujemy informacje o zasobach wymagających kalibracji z określonym wyprzedzeniem czasowym, natomiast dzięki wersjonowaniu planów pracy zachowujemy historię o zmianach w realizowanych pracach. Dodatkowo, dzięki tworzeniu grup instrumentów wymagających kalibracji, otrzymujemy pętlę kalibracji, która posiada dane wejściowe i wyjściowe dla całej grupy, a nie dla pojedynczego instrumentu.

Maximo Calibration to kompleksowe rozwiązanie zarządzające procesami kalibracji urządzeń, instrumentów, testerów oraz mierników w przedsiębiorstwie. Łącząc go z IBM Maximo Asset Management uzyskujemy także dodatkowe funkcjonalności w postaci dodatkowych pól i zakładek w wielu aplikacjach Maximo.

Jeśli jesteś zainteresowany tym dodatkiem lub chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.

 

Aplikacja mobilna

Specjaliści firmy AIUT stworzyli nowe rozwiązanie zintegrowane z platformą IBM Maximo pozwalające na zdalną inwentaryzację majątku za pomocą urządzeń mobilnych. Jest to oprogramowanie instalowane na urządzeniach bezprzewodowych posiadających czytniki kodów kreskowych.

Sam program pozwala na pobranie z systemu Maximo zleceń posiadających listę lokalizacji, w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja majątku oraz załadowanie do Maximo danych zgromadzonych w urządzeniu mobilnym. Równocześnie system pozwala na zakładanie nowych zasobów, których nie ma w bazie Maximo oraz na przeglądanie drzewa lokalizacji w celu sprawdzenia czy wybrana została poprawna lokalizacja.

Aplikacja mobilna jest stale rozwijana i obecnie uzupełniona została o elementy wydań i przyjęć zasobów, co pozwoli na sprawniejszą realizację działań transferu wyposażenia.

Jeśli jesteś zainteresowany tym dodatkiem lub chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.

 

Service Provider

Zarządzanie majątkiem to nie tylko dbanie o własne zasoby. Firmy świadczące usługi outsorsingowe obsługują po kilka firm zarządzając częścią lub całością ich majątku. Dlatego, uzupełnienie systemu Maximo Asset Management o produkt Service Provider pozwala na zamknięcie zarządzania dowolnym majątkiem w jednej platformie Maximo.
Service Provider pozwala na zakodowanie wszystkich niezbędnych informacji o Klientach, umowach z tymi Klientami, formach rozliczeń, wykonanych pracach oraz cyklicznych i jednorazowych opłatach związanych z realizacją zawartej umowy. Automatyczność wielu procesów pozwala firmą świadczącym usługi skupić się na najważniejszym elemencie ich pracy czyli na jakości usług jakie świadczą. Rozbudowana aplikacja do rejestracji umów pozwala na zakodowanie marż na kupione materiały, robociznę, czy też wynajętego podwykonawcę. Kwoty mogą być automatycznie modyfikowane na podstawie obliczeń wykonanych przez system co do ilości wykonanych prac w miesiącu, kosztowności zużytych materiałów, czy też pracochłonności wykonanych robót.

Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość negocjacji wystawionego Klientowi rachunku bezpośrednio w systemie zachowując całą historię wprowadzonych zmian do faktury. Jednocześnie wszystkie wstrzymane płatności przepisywane są automatycznie do kolejnego rachunku, chyba że zostaną anulowane.

Produkt Service Provider to nie tylko umowy z Klientami lecz także możliwość tworzenia w systemie centr naprawczych zlokalizowanych jak najbliżej Klienta w celu ograniczenia kosztów dojazdu i podniesienia jakości usług poprzez krótki czas reakcji i wykwalifikowanych pracowników pracujących blisko miejsca zdarzenia. System sam dobiera najbliższy punkt serwisowy do zlecenia wprowadzonego do systemu.

Kontrolowanie jakości usług to bardzo ważny aspekt firm świadczących usługi zarządzania majątkiem. Aby w pełni go kontrolować w systemie definiowane są umowy SLA, które, na podstawie wprowadzonych eskalacji, wykonują odpowiednie akcje w odpowiednim czasie, takie jak zmiana statusu, priorytetu, czy też wysłanie wiadomości e-mail lub sms do osób odpowiedzialnych za realizację prac.

Jeśli jesteś zainteresowany tym dodatkiem lub chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.

 

Raporty w Centrum Startowym

Najnowszy dodatek do systemu Maximo pozwala na wyświetlanie, w ekranie startowym użytkownika, listy najczęściej uruchamianych raportów.

Funkcja ta minimalizuje ilość kliknięć potrzebnych do wyświetlenia potrzebnej analizy lub danych raportowych.

Możliwość wyświetlenia wielu analiz zaraz po zalogowaniu się do systemu daje szybsze i większe możliwości przetwarzania wyświetlonych danych.

Jeśli jesteś zainteresowany tym dodatkiem lub chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.

Zobacz przykładowy ekran startowy zawierający listę raportów – Raporty.jpg

 

Inwentaryzacja

Szybka i zdalna inwentaryzacja majątku to w dzisiejszych czasach istotny element dla każdej firmy, która posiada duży i rozproszony majątek. Możliwość realizacji takiego procesu przez osobę wynajętą na miejscu, gdzie proces inwentaryzacji jest realizowany, oraz osobę, która nie musi znać systemu, w którym realizuje zadanie, jest także bardzo poszukiwana.

Te wszystkie zalety posiada nowy produkt firmy AIUT. W sierpniu 2009 Specjaliści z firmy AIUT stworzyli nowe innowacyjne rozwiązanie będące dodatkiem do systemu Maximo. Jest to aplikacja do przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Aplikacja ta pozwala na automatyczne powiązanie sczytanego kodu z rekordem zasobu znajdującego się w systemie oraz wyświetlenie informacji o elementach poprawnie zinwentaryzowanych, niepoprawnie zinwentaryzowanych oraz nowych dla systemu Maximo.

Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych pozwoliło na skrócenie o 50% czasu potrzebnego na realizację inwentaryzacji, a jedyne czego potrzebuje osoba wykonująca to zadanie to stację roboczą podłączoną do sieci Internet, użytkownika w systemie Maximo oraz czytnika kodów podpiętego do stacji roboczej.

Zobacz krótką prezentację aplikacji Inwentaryzacja – Inwentaryzacja.pdf

Jeśli jesteś zainteresowany tym dodatkiem lub chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.

 

Harmonogramowanie i Planowanie Prac

W dzisiejszych czasach harmonogramowanie i planowanie prac stanowi duże wyznawanie dla pracowników planujących realizację remontów, czy też planowanych przestojów.
Zebranie wiedzy, w krótkim czasie, o potrzebnych naprawach, ważnych kontrolach (UDT), wymaganych planowanych zmianach podzespołów i elementów maszyny pozwala na sprawne i dokładne zaplanowanie prac.
Dodatkowo dużym atutem planowania jest możliwość skorzystania z graficznego przedstawienia wszystkich wyszukanych zleceń do realizacji dla danej maszyny podczas postoju oraz wykorzystanie metody drag & drop do przesuwania, modyfikowania, kolejkowania terminów rozpoczęcia i zakończenia już wstępnie zaplanowanych robót.

Harmonogramowanie prac w systemie Maximo odbywa się w oparciu o planowane i zakładane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Dzięki takiemu podejściu w momencie zmiany harmonogramu system przechowuje informacje o oryginalnym planie, pozwalając na weryfikację na ile bieżący harmonogram odbiega od oryginalnego.

Planowanie prac obejmuje zakres zadań do realizacji, informacje o pracownikach, materiałach, narzędziach i usługach. W momencie opisywania zrealizowanego zakresu system kopiuje informacje z planu, pozwalając na jego aktualizację zgodnie ze stanem rzeczywistym. Takie podejście pozwala zminimalizować ilość pracy w systemie jednocześnie dostarczając pełnej informacji na temat zakresów i kosztów planowanych oraz rzeczywistych.

Podobną funkcjonalność możemy uzyskać wykorzystując produkt Microsoft Project, z którego wiele firm korzysta od lat. Dzięki adapterowi do Project-a otrzymujemy taką samą funkcjonalność jak w wypadku Maximo Scheduler bez konieczności nauki kolejnego modułu. Adapter automatycznie aktualizuje dane w IBM Maximo po zatwierdzeniu ich w Microsoft Project.

Jeśli jesteś zainteresowany tym dodatkiem lub chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.