Maximo Express - Opis Produktu

Obecnie posiadanie właściwych informacji we właściwym miejscu i czasie to nie tylko wygoda, ale konieczność.

Unikalne połączenie rozwiązań IBM w zakresie sprzętu i oprogramowania Enterprise Asset Management z wieloletnim doświadczeniem konsultantów AIUT, doprowadziło do powstania rozwiązania, dzięki któremu już dziś możliwe jest zarządzanie majątkiem i usługami w oparciu o najlepsze praktyki w rekordowo krótkim czasie i w wyjątkowej cenie.

Maximo Express to kompletne rozwiązanie pozwalające w niezwykle krótkim czasie uruchomić i wdrożyć jedno z najlepszych rozwiązań klasy EAM (Enterprise Asset Management) istniejących na świecie.

Maximo Express to specjalnie skonfigurowany system IBM Maximo Asset Management oparty na wydajnej bazie danych DB2 wraz z kompleksowym pakietem usług w wyjątkowej cenie.

Maximo Express to specjalnie opracowany pakiet oprogramowania dostarczany wraz ze sprzętem oraz szeregiem dodatkowych produktów i usług, składające się na ekspresowe wdrożenie systemu IBM Maximo, pozwalający na wykorzystanie najlepszych praktyk z różnych branż przemysłu.

aiut_ibm

Maximo Express to kompletne wdrożenie wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem jednego z najlepszych rozwiązań klasy EAM (Enterprise Asset Management) na świecie.

Przez ponad 10 lat, w ramach projektów realizowanych w wielu krajach Europy, specjaliści AIUT zdobywali wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu już dziś mogą Państwo wykorzystać najlepsze praktyki i wiedzę branżową, aby lepiej zarządzać i kontrolować swoje zasoby.

Maximo Express to zestaw uniwersalnych narzędzi pozwalających w łatwy sposób opisać i udokumentować Państwa majątek, kontrolować jego wykorzystanie, mieć wgląd w koszty jego eksploatacji i zarządzać nim zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi.

Przy współpracy z IBM powstał unikalny produkt, łączący zaawansowane narzędzia zarządzania w jeden, spójny pakiet oprogramowania wraz z kompleksowym ich wdrożeniem.

Maximo Express został zbudowany w oparciu o system IBM Maximo Asset Management oparty na wydajnej bazie danych DB2 oraz serwerze System x i dostarczany jest wraz z kompleksowym pakietem usług.

m7ex

Wybierając Maximo Express otrzymują Państwo kompleksowy produkt, na który oprócz zaawansowanej technologii IBM, składają się pakiety gotowych rozwiązań, najlepszych praktyk i szkoleń. Maximo Express w wyjątkowo krótkim czasie pomoże usystematyzować i zebrać informacje o posiadanym majątku i sposobie pracy, a co najważniejsze, pozwoli na poprawę wydajności, skrócenie czasów reakcji i postojów oraz dostarczy niezbędnych informacji do szybszego podejmowania trafnych decyzji.

Zakres funkcjonalny

Z bogatej oferty aplikacji systemu Maximo, w ramach Maximo Express uruchamiane są wybrane aplikacje, dzięki którym możliwe jest wdrożenie najważniejszych, kompletnych procesów biznesowych w bardzo krótkim czasie. Prekonfigurowana instalacja opracowana przez najlepszych specjalistów zapewnia efektywne wykorzystanie systemu i szybką poprawę wskaźników wydajności.

Maximo Express to rozwiązanie o bardzo dużej skalowalności. Dzięki zastosowaniu otwartego podejścia przy projektowaniu procesów biznesowych w przyszłości instalacja Maximo Express może być z łatwością rozbudowywana, zarówno pod względem ilości użytkowników, jak i wykorzystywanego zakresu funkcjonalnego.

Dzięki Maximo Express możliwe jest wdrożenie i uruchomienie najczęściej wykorzystywanych funkcji i aplikacji zebranych w dedykowane centra startowe, dające do nich szybki, łatwy i intuicyjny dostęp. Dzięki unikalnemu podejściu przy opracowywaniu Maximo Express, użytkownicy przygotowywani są do pracy w systemie w zakresie jasno określonych funkcji i ról biznesowych, bez konieczności poznawania całego systemu.

W ramach Maximo Express uruchamiane są następujące moduły:

Zgłaszanie zadań

Poprzez proste aplikacje użytkownicy mają możliwość zgłaszania zauważonych usterek i nieprawidłowości. Po zgłoszeniu cały czas mają dostęp do informacji o statusie zgłoszenia, osobie odpowiedzialnej za jego weryfikację, analizę i realizację oraz możliwość wprowadzania dodatkowych uwag i komentarzy.

Centrum serwisowe

Centrum Serwisowe odpowiada za weryfikację i dalszą eskalację zgłoszeń. W ramach tego modułu uzupełniane są informacje niezbędne do jak najszybszego rozwiązania zgłoszonego problemu oraz przekazanie go do odpowiedniego działu, który zajmie się jego usunięciem.

Kompleksowe zarządzanie Zleceniami Roboczymi

Kompleksowe zarządzanie Zleceniami Roboczymi jest rozbudowanym modułem dla użytkowników odpowiedzialnych za planowanie, harmonogramowanie, weryfikację, realizację, nadzór i analizę prac w ramach Zleceń Roboczych. Dotyczy to wszystkich prac zgłoszonych w ramach modułu Zgłaszanie Zadań, prac prewencyjnych i diagnostycznych, postojowych i awaryjnych.

Proces zarządzania Zleceniami Roboczymi odpowiada za nadzór nad całym cyklem życia zlecenia od momentu jego zgłoszenia, poprzez weryfikację, zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, aż po jego realizację, ukończenie, rozliczenie i kompleksową analizę kosztów.

W ramach Zleceń Roboczych możliwe jest tworzenie złożonych harmonogramów postojowych, planowanie i rozliczanie zasobów ludzkich, materiałów, narzędzi i usług.

Prewencja i diagnostyka

Jest to moduł pozwalający na automatyczną generację zleceń okresowych na podstawie predefiniowanych planów pracy i zasobów.

Automatyczna generacja Zleceń pozwala na usystematyzowane zarządzanie takimi pracami jak przeglądy, diagnostyka, prace smarownicze i konserwacyjne. Z wykorzystaniem konfigurowalnych automatów, system Maximo sam kontroluje terminy przeglądów generując z wyprzedzeniem odpowiednie Zlecenia Robocze. Dzięki temu można już zapomnieć o terminach poszczególnych prac okresowych i zrezygnować z dodatkowego oprogramowania.

W ramach modułu prewencyjnego wykorzystywane są szablony prac z aplikacji Plany Pracy wraz z zestawem niezbędnych materiałów, części, zasobów ludzkich i narzędzi.

Magazyny i zaopatrzenie

Moduły magazynowo – zakupowe umożliwiają prowadzenie pełnej gospodarki materiałowej oraz zakupu usług.

W ramach Maximo Express prekonfigurowany został główny magazyn części zamiennych na potrzeby Służb Utrzymania Ruchu. Możliwe jest jednak w ramach potrzeb zakładanie dodatkowych magazynów.

Aplikacje zakupowe umożliwiają realizację kompletnych procesów biznesowych od zapotrzebowania zakupu, poprzez akcje ofertowe, zamówienia, realizację przyjęć po rejestrację i rozliczanie faktur.

Gospodarka zakupowa w Maximo Express obejmuje również zaawansowane zarządzanie bazą dostawców wraz z takimi funkcjami, jak preferowani dostawcy dla poszczególnych elementów, zaufani dostawcy, czy zarządzanie grupami dostawców w modelu Matka – Córka.

Zamawiać i rozliczać można zarówno materiały, jak i usługi firm zewnętrznych. Zakup materiałów rozliczany może być na magazyn części lub bezpośrednio na konkretne prace (np. Inwestycyjne). Usługi mogą być kupowane wyłącznie na Zlecenie Roboty.

Zapotrzebowania zakupu w ramach Maximo Express mogą być zgłaszane przez użytkowników lub generowane automatycznie z modułu magazynowego na podstawie założonych stanów minimalnych i normatywów.

 Wdrożenie:

Wraz z najlepszą technologią IBM w skład Maximo Express wchodzi pakiet usług dostarczanych przez firmę AIUT. Obejmują one szereg elementów dzięki którym możliwe jest pełne wykorzystanie możliwości Maximo przez odpowiednio przeszkolonych użytkowników w zaledwie kilka tygodni od złożenia zamówienia.

Dostawa sprzętu odbywa się z zainstalowanym i wstępnie skonfigurowanym oprogramowaniem, dzięki czemu środowisko Maximo jest dostępne „od ręki”, po podłączeniu serwera do sieci w miejscu docelowej instalacji.

W ramach warsztatów i szkoleń prowadzonych przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, użytkownicy poznają system Maximo i procedury dla poszczególnych procesów biznesowych. Wraz ze szkoleniami dostarczana jest kompletna dokumentacja, dzięki której w prosty i łatwy sposób samodzielnie można szkolić nowych użytkowników.

Aby ułatwić i przyspieszyć start systemu z wykorzystaniem danych klienta, AIUT opracował mechanizmy hurtowego ładowania danych. w tym celu, pakiet Maximo Express zawiera arkusze do zbierania danych, które następnie ładowane są do systemu Maximo przez specjalistów-wdrożeniowców.

Przez cały czas trwania projektu klient objęty jest kompleksową opieką serwisową Centrum Serwisowego AIUT. Centrum Serwisowe działa w oparciu o IBM Tivoli Service Request Manager i metodologię ITIL, wspierając użytkowników Maximo w kraju i za granicą.

Pakiet usług zawarty w Maximo Express obejmuje takie elementy, jak:

  • Wybrane elementy analizy przedwdrożeniowej
  • Szkolenia użytkowników i administratora
  • Szablony i template’y do zbierania i ładowania danych
  • Wsparcie Centrum Serwisowego AIUT w trakcie wdrożenia
  • Asysta powdrożeniowa