Maximo - Integracja

System Maximo w wersji 7 został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi technologiami i trendami IT.

Jednym z zastosowanych rozwiązań jest architektura SOA (z ang. Service-Oriented Architecture) czyli architektura zorientowana na usługi. Dzięki SOA możliwa jest komunikacja wielu systemów w jednym zrozumiałym dla siebie języku. Pozwala to także na odejście od stosowania jednego systemu do wszystkich procesów biznesowych firmy. SOA umożliwia wybranie najlepszych rozwiązań dla określonych działań realizowanych w przedsiębiorstwie i łatwą integrację między nimi.

System Maximo, dzięki zastosowanym rozwiązaniom (Maximo Enterprise Adapter) w łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami IT przede wszystkim w zakresie przesyłania (eksportu i importu) danych. W zależności od potrzeb integracja może być realizowana za pośrednictwem plików, tabel bazy danych lub Web Services. W standardzie Maximo jest wyposażone w konfigurowalne adaptery umożliwiające elastyczną konfigurację połączeń do istniejących systemów takich jak SAP, czy też Oracle.

Z doświadczenia, zdobytego podczas zrealizowanych wdrożeń, jednoznacznie wynika, że każde przedsiębiorstwo posiada własne struktury IT, wdrożone systemy, czy też specyficzne rozwiązania. Dlatego poniżej przedstawione zostały najczęściej występujące integracje:

Integracja z systemem HRMS (System zarządzania zasobami)

System taki posiada informacje o pracownikach i pozwala na planowanie zasobów ludzkich do wykonywanych prac, określanie stawek godzinowych, obliczenie kosztów zakończonych zleceń. Większość tej funkcjonalności posiada sam system Maximo.

Integracja z systemem ERP (System finansowy)

Najczęściej integracja ta polega na mapowaniu kodów GL oraz centrów kosztowych do istniejącego systemu finansowego. Wynika to z potrzeby posiadania, przez organizację, informacji na temat kosztów generowanych przez poszczególne działy, czy też wartości poszczególnych środków trwałych.

Integracja z systemem zarządzania zaopatrzeniem

Wiele przedsiębiorstw używa specyficznych rozwiązań do obsługi dostawców oraz umów z dostawcami, wykonawcami i producentami. System Maximo posiada także pełną gospodarkę zakupową w standardzie.

Integracja z systemem SCM (System zarządzania gospodarką magazynową)

Systemy takie pozwalają na zarządzanie magazynami w tzw. czasie rzeczywistym, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach dla wielu dużych organizacji. Zarządzanie gospodarką magazynową jest również obsługiwane przez system Maximo.

Integracja z rozwiązaniami do harmonogramowania i planowania

Integracja z takim oprogramowaniem pozwala na szybkie i precyzyjne harmonogramowanie i planowanie szczególnie czasochłonnych i zasobochłonnych prac. System Maximo pozwala na integrację z produktem Microsoft Project. Maximo Asset Management posiada także aplikacje do harmonogramowania i planowania..

Integracja z takim oprogramowaniem pozwala na szybkie i precyzyjne harmonogramowanie i planowanie szczególnie czasochłonnych i zasobochłonnych prac. System Maximo pozwala na integrację z produktem Microsoft Project. Maximo Asset Management posiada także aplikacje do harmonogramowania i planowania.

Duża część integracji systemu Maximo z wyżej wymienionymi systemami wynika z oswojeniem się użytkowników z już posiadanymi rozwiązaniami i pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na szkolenia i naukę obsługi nowego systemu.

Przykładowe możliwości integracyjne systemu Maximo:

Integracja IBM Maximo Asset Management z modułem ERP systemu SAP lub Oracle

Adapter pozwala na zdefiniowanie modelu przesyłania danych za pomocą ustawianych flag określających, które dane są przesyłane do którego systemu.

Istnieje kilka możliwości połączenia obu systemów. Możliwości dzielimy na:

  • Maximo Asset Management obsługuje zarządzanie majątkiem firmy oraz zarządzanie wszystkimi realizowanymi pracami, natomiast po stronie systemu ERP pozostaje obsługa magazynów, zakupów oraz działania finansowo-księgowe,
  • Maximo Asset Management zarządza majątkiem firmy, wszystkimi realizowanymi pracami oraz realizuje pełną gospodarkę magazynową, natomiast po stronie systemu ERP pozostaje moduł zakupowy oraz finansowo-księgowy,
  • Maximo Asset Management zarządza majątkiem, pracami, gospodarką magazynową oraz zakupową, natomiast do stronie systemu ERP pozostaje obsługa finansowo-księgowa.

Schemat przedstawiony poniżej obrazuje model integracji systemu Maximo z system SAP.

intmaxsap

Integracja IBM Tivoli Service Request Manager z rozwiązaniem Netcool

System Netcool pozwala na stałe monitorowanie sieci, systemów, aplikacji oraz dostępności usług. W połączeniu z produktem Tivoli Service Request Manager pozwala na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa.

Netcool jest to oprogramowanie pozwalające na zarządzanie eksploatacją złożonych sieci i środowisk informatycznych poprzez całodobową administrację i głęboką automatyzację.
W czasie rzeczywistym kontrolowane są usługi związane z aplikacjami biznesowymi, urządzeniami sieciowymi, protokołami internetowymi i urządzeniami zabezpieczającymi. System jest zgodny z najnowszymi standardami oraz wykorzystuje usługi kryptograficzne, dzięki czemu pozytywnie przechodzi audyty bezpieczeństwa.

Z drugiej strony rozwiązanie IBM Tivoli Service Request Manager (TSRM) pozwala na zarządzanie zgłoszeniami przy minimalnym zaangażowaniu pracowników Service Desk-u. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych procedur, opartych na ITIL, rozwiązanie wspomaga efektywną obsługę problemów i incydentów.
Dodatkowo omawiany produkt zawiera funkcje zarządzania zmianami i konfiguracją, takie jak ekran do przeciągania i upuszczania elementów oraz proste narzędzie do wprowadzania zmian ad hoc.

Integracja tych dwóch produktów daje możliwość przesyłania zgłoszeń z systemu Netcool do TSRM i następnie obsługę wprowadzonych zgłoszeń równoczesną z automatyczną aktualizacją danych o zgłoszeniu w Netcool.

Poniżej przedstawiony został przykładowy ekran z systemu Netcool oraz TSRM.

tsmnetint2

tsrmnetint1

Integracja IBM Tivoli Service Request Manager lub Tivoli Asset Management for IT z rozwiązaniem IBM Tivoli Provioning Managerem oraz Tivoli Application Dependency Discovery Managerem

System TPM & TADDM pozwala na automatyczne wykrywanie i zarządzanie konfiguracjami, zmianami oraz wersjami infrastruktury informatycznej. W połączeniu z TSRM lub TAMIT tworzą kompletną platformę do zarządzania zarówno service deskiem jak i majątkiem informatycznym firmy.

System TPM w wersji 7.1 został zbudowany w oparciu o szkielet systemu Maximo, dzięki czemu jego instalacja na już wdrożonym systemie Maximo sprowadza się do uruchomienia dodatkowego modułu, bez konieczności inwestowania w nową bazę danych oraz serwer aplikacji.

W połączeniu z systemem TADDM możliwe jest w pełni automatyczne skanowanie infrastruktury, które wykrywa zasoby, ich konfigurację oraz różnice konfiguracji. Zdobyte w ten sposób informacje posiadają różny stopień szczegółowości, od informacji dotyczących infrastruktury sieciowej tj. routerów i switchy, poprzez serwery, systemy operacyjne aż po instancje baz danych oraz serwerów aplikacji.

System TPM pozwala na sprawne zarządzanie wersją, umożliwiając zdalną instalację systemów operacyjnych oraz wszelkiego rodzaju oprogramowania.

W połączeniu z systemami TSRM lub TAMMIT zintegrowane zostaje zarządzanie procesami konfiguracji, zmiany oraz wersji wraz procesami biznesowymi, dzięki czemu np. w service desku, po otrzymaniu zgłoszenia usługi, możliwe jest płynne przejście od rejestracji tego zlecenia do jego realizacji.