Maximo Produkty

Od roku 2008 na rynku dostępna jest nowa wersja systemu Maximo. Przygotowana już w całości przez IBM wersja 7 zawiera szereg udoskonaleń i poprawek, z których wiele zostało zgłoszonych przez użytkowników systemu.

Do najważniejszych zmian funkcjonalnych można zaliczyć:

 • Rozszerzone możliwości prezentacji danych, konfiguracji uprawnień użytkowników i bezpieczeństwa
 • Nowe mechanizmy do przenoszenia konfiguracji pomiędzy instancjami systemu
 • Wsparcie dla majątku ciągłego (np. rurociągów, sieci trakcyjnych i torowisk)
 • Rozszerzone mechanizmy Workflow i zarządzania procesami

Wraz z Maximo 7 powrócił na rynek produkt o nieco okrojonej funkcjonalności Maximo Essentials. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na mniejszy a przez to znacznie tańszy produkt w sektorze SMB.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nasi konsultanci z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania.

Produkty Maximo 7:

Maximo Asset Management

Maximo Asset Management stanowi kompleksowe, oparte na pojedynczej platformie programowej rozwiązanie, pozwalające na obsługę programów konserwacji zapobiegawczej i napraw, a także redukcję kosztów i zwiększenie czasu dostępności zasobów przedsiębiorstwa. System Maximo jest rozwiązaniem elastycznym pozwalającym przedsiębiorstwom dostosować swoją ofertę do dynamicznie rozwijającego się rynku i zmieniających się potrzeb użytkowników.

System Maximo Asset Management skupia się na 6 kluczowych obszarach zarządzania w przedsiębiorstwie:

m6mam

System Maximo Asset Management pozwala zoptymalizować wydajność wszystkich zasobów w przedsiębiorstwie (zasoby produkcyjne, infrastrukturalne, informatyczne) oraz zarządzać nimi na zaawansowanym poziomie.

Organizując pracę w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym należy mieć na uwadze problem zawodności parku maszynowego, co może doprowadzić do kosztownych przestojów w pracy, dlatego też istotną kwestią staje się utrzymanie infrastruktury technicznej w takim stanie, aby zminimalizować wszelkie nieplanowane przestoje pracy przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie poprawę ciągłości produkcji. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu Maximo, który przyczynia się do redukcji kosztów bieżącego utrzymania, spadku awaryjności, a także wprowadzenia rozwojowych programów dla zapobiegawczej kontroli i konserwacji oraz większego zwrotu z nakładów poniesionych na inwestycje związane z budową infrastruktury technicznej.

Maximo Asset Management Essentials

System Maximo Asset Management to elastyczne narzędzie pozwalające przedsiębiorstwom osiągnąć maksymalną efektywność,to idealne rozwiązanie dla firm dysponujących różnymi zasobami. Oprogramowanie jest dostępne w pełnej wersji, a także w wersji z ograniczoną ilością aplikacji. Uproszczona wersja systemu Maximo Asset Management jest narzędziem skutecznym, elastycznym i niezastąpionym. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm, w których nie ma potrzeby wykorzystania wszystkich aplikacji dostępnych w pełnej wersji systemu. Wybrana ilość aplikacji oznacza łatwiejsze, szybsze i przede wszystkim tańsze wdrożenie systemu przy zachowaniu jego wysokiej skuteczności.

Maximo Asset Management Essentials odnosi się do 6 głównych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie, tak jak w przypadku Maximo Asset Management.

Aplikacje niedostępne w Maximo Asset Management Essentials to:

 • Przepływ pracy
 • Monitorowanie stanu technicznego
 • Desktop requisitions
 • Zarządzanie projektami
 • Ciągi technologiczne
 • Zagrożenia
 • Środki ostrożności
 • Blokowanie/oznakowanie
 • Plany bezpieczeństwa

Rozszerzenia dla systemu Maximo, które nie są dostępne w przypadku Maximo Asset Management Essentials to:

 • Rozwiązania branżowe
 • Spatial
 • Majątek ciągły
 • Kalibracja
 • Menedżer zarządzania zmianą
 • Menedżer umów SLA
 • Mechanizmy integracji z systemami ERP (SAP, Oracle)

W celu skorzystania z dodatkowych komponentów konieczne jest posiadanie pełnej wersji systemu Maximo Asset Management.

Rodzina produktów Maximo uzyskała certyfikat Pink Elephant PinkVerify, który potwierdza zgodność ze sprawdzonymi procedurami z biblioteki IT Infrastructure Library (ITIL).

TIVOLI ASSET MANAGEMENT FOR IT

W dzisiejszych czasach, kiedy firma dysponuje tysiącami zasobów informatycznych, często zdarza się, że ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany, a zarządzanie tymi zasobami jest nieefektywne. Aplikacja IBM Maximo Asset Management for IT jest rozwiązaniem, które w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie oprogramowaniem, sprzętem oraz danymi dotyczącymi zasobów w całej infrastrukturze i cyklu ich życia.

Uniwersalne rozwiązanie, jakim jest aplikacja IBM Maximo Asset Management for IT pozwala efektywnie i sprawnie zarządzać zasobami informatycznymi a dodatkowo posiada funkcje inwentaryzacji, analizy finansowej, zarządzania utrzymaniem zasobów i umowami. System w postaci jednego, przyjaznego interfejsu bazuje na sieci WWW i umożliwia automatyczne śledzenie całego cyklu życia zasobów informatycznych, a także efektywne zarządzanie informacjami dotyczącymi tych zasobów (komputery stacjonarne, przenośne, mainframe, serwery, rutery, urządzenia przenośne, licencje na oprogramowanie, kontrakty, umowy o serwisowanie, przełączniki, centrale abonenckie, koncentratory). Pozwala to między innymi ograniczyć ryzyko związane z naruszeniem umów licencyjnych i przepisów prawa, a także zwiększa kontrolę kosztów i wpływ zasobów IT na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Maximo Asset Management for IT to przede wszystkim:

 • Obszerne informacje o zasobach informatycznych
 • Tworzenie dynamicznych, konfigurowalnych przepływów pracy (workflow) dzięki wbudowanemu systemowi automatyzacji procesów
 • Automatyczne wysyłanie alertów o incydentach i problemach (wszechstronny mechanizm powiadamiania)
 • Łatwa integracja z najważniejszymi systemami kadrowymi i finansowymi.

Ponieważ Maximo Asset Management for IT i Tivoli Service Desk działają na jednej platformie, pracownicy odpowiedzialni za obsługę zgłoszeń serwisowych mają bezpośredni dostęp do danych o zasobach. To z kolei, przyczynia się do znacznie szybszej reakcji i realizacji zgłoszenia.

Do korzyści wynikających z zastosowania aplikacji Maximo Asset Management for IT należą między innymi:

 • Bardziej szczegółowa kontrola i ograniczenie kosztów (zakupu, utrzymania, licencjonowania)
 • Dokładne prognozy potrzeb odnośnie infrastruktury informatycznej.
 • Unikanie doraźnych zakupów sprzętu i oprogramowania
 • Skuteczne negocjowanie rabatów w przypadku dużych zakupów
 • Zachowanie zgodności z przepisami i postanowieniami umów (np.:licencje, umowy leasingu sprzętu).
 • Scentralizowane przechowywanie umów licencyjnych
 • Ujednolicone nazewnictwo poszczególnego oprogramowania
 • Kontrolowanie faktycznego wykorzystania oprogramowania w porównaniu z dozwolonym na mocy licencji.

Aplikacja Maximo Asset Management for IT zawiera bazę danych zarządzania konfiguracją (CMDB), jest w pełni zintegrowana z produktami IBM Tivoli Service Desk, IBM Tivoli Configuration Manager oraz IBM Maximo Asset Management, a także innymi rozwiązaniami IBM. Maximo Asset Management for IT można również integrować z produktami wspomagającymi wykrywanie zasobów informatycznych (np.: IBM Maximo Discovery, TADDM, i inne).
Zaprezentowany system wspomagający zarządzanie zasobami informatycznymi jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o różnej wielkości. System można łatwo dostosować do wykorzystywanego w przedsiębiorstwie środowiska i mieć gwarancję osiągnięcia najwyższej jakości oferowanych usług, co pozwoli osiągnąć wyznaczone cele bieznesowe.

Tivoli Service Request Manager

Tivoli Service Request Manager

Centrum wsparcia pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ze środowisk informatycznych, ponieważ pozwala utrzymać sprawność i dostępność kluczowych systemów i usług biznesowych.

Rozwiązywanie problemów wynikających z wdrażania złożonych technologii staje się coraz bardziej czasochłonne, a towarzyszą temu stale rosnące koszty utrzymania jakości usług, koniecznością staje się również zatrudnianie pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach.

Rozwiązanie IBM Tivoli Service Desk to usprawnione zarządzanie incydentami i problemami, przyspieszone przywracanie sprawności usług informatycznych, a także ograniczona liczba zgłoszeń wymagających kosztownej obsługi. To właściwa hierarchia priorytetów, jak i szybkość reakcji, które umożliwiają maksymalną dostępność newralgicznych usług informatycznych, pomimo ograniczeń kadrowych i budżetowych przedsiębiorstwa.

m6msmKorzyści wynikajace z zastosowania oprogramowania Tivoli Service Desk:

 • Standaryzacja – wyższy poziom bezpieczeństwa
 • Ulepszone współdziałanie z kluczowymi systemami w infrastrukturze
 • Szybsze wdrożenia
 • Prezentacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
 • Zadowolenie użytkowników końcowych dzięki wysokiej produktywności personelu centrum wsparcia
 • Zredukowane całkowite koszty użytkowania
 • Uproszczone rozwiązania techniczne i architektur
 • Obsługa procesów z biblioteki ITIL:
  • Zarządzanie incydentami i problemami
  • Zarządzanie zmianami, wersjami i konfiguracją
  • Zarządzanie poziomami usług
  • Zarządzanie umowami
  • Zakupy

Tivoli Service Desk to produkt zbudowany na pojedynczej, jednolitej platformie korzystający z bazy danych zarządzania konfiguracją usług (CMDB). Może on współpracować z oprogramowaniem IBM Maximo Asset Management for IT, a także dodatkowo wspomagać procesy zarządzania zasobami.

Inne produkty

Rozwiązania Maximo wspomagają zarządzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Informacje są widoczne w całym przedsiębiorstwie, a wprowadzane na bieżąco zmiany są przenoszone do kolejnych, nowszych wersji systemu. Taka funkcjonalność jest możliwa dzięki elastycznym technologiom zastosowanym w oprogramowaniu Maximo 7.

Dodatkowo możliwa jest integracja rozwiązań Maximo z innymi systemami biznesowymi i każdą nowoczesną infrastrukturą korporacyjną dzięki bazie komponentowej architektury internetowej (J2EE) na podstawie której zostało zbudowane Maximo 7.

Dzięki dodatkowym komponentom, które rozszerzają funkcjonalność Maximo 7, wzrasta efektywność, redukowane są koszty i łatwiejsze staje się spełnienie wymogów formalnych, niezależnie od specyficznych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Do opcjonalnych dodatkowych komponentów należą:

 • IBM Maximo Change Manager
 • IBM Maximo Mobile
 • IBM Maximo Asset Navigator
 • IBM Maximo Adapter for Microsoft Project
 • IBM Maximo Instrument Calibration Manager
 • IBM Maximo Asset Configuration Manager
 • IBM Maximo Enterprise Adapters
 • IBM Maximo e-commerce Adapter
 • IBM Maximo Online Commerce System