Maximo - TCR

TCR (Tivoli Common Reporting) jest platformą służącą do raportowania i analiz danych z produktów grupy IBM Tivoli. Rozwiązanie daje możliwość tworzenia, wyświetlania i zarządzania raportami BIRT, a od wersji 1.3 możliwe jest również raportowanie w Cognos. Co istotne, TCR jest dostępny bezpłatnie wraz z produktami Tivoli. Należy jedynie pamiętać, że w tym przypadku raportowanie ograniczone jest do danych dostępnych w wykorzystywanych produktach IBM Tivoli.

Aby w pełni wykorzystać zalety rozwiązania TCR konieczna jest jego integracja z innymi systemami. W przypadku Maximo mechanizmy do integracji z TCR zostały wprowadzone w najnowszych wersjach systemu zachowując równocześnie dotychczasowe metody raportowania.

Obecnie platforma TCR współpracuje z wybranymi modułami środowiska Cognos w wersji 8.4 realizując nawet zaawansowane i skomplikowane raporty. Są to podstawowe aplikacje Cognos, czyli Query Editor, Report Editor oraz Framework Manager. Istnieje także możliwość wykorzystania innych aplikacji Cognos dostępnych w ramach osobnych licencji. W takim przypadku, wykorzystując pełne licencje Cognos, możliwe jest raportowania danych z innych systemów nienależących do grupy IBM Tivoli.

Stworzenie odpowiedniego modelu danych jest kluczowym elementem raportowania w Cognos – jest to warstwa danych dostępna dla autora raportu. Dokładna znajomość struktury bazy danych wymagana jest tylko na etapie przygotowania modelu. Jeśli jest on dobrze przygotowany, użytkownik szybko i intuicyjnie przygotuje potrzebny raport ad hoc oraz bardziej złożone zestawienia. W ramach integracji Maximo z TCR model może zostać zaimportowany i, w kolejnym kroku, w prosty sposób wykorzystany podczas tworzenia raportów Cognos. Jeśli wymagane są bardziej skomplikowane modyfikacje zaimportowanego modelu, można skorzystać w aplikacji Framework Manager, w której wprowadzane są modyfikacje modelu. W przypadku ręcznego tworzenia modelu, istnieje możliwość łączenia tabel do jednego obiektu, definiowania powiązania pomiędzy obiektami, ograniczenia widoczność danych oraz stosowania wielu innych zaawansowanych opcji. Framework Manager jest traktowany jako aplikacja administracyjna i użytkownik końcowy nie ma do niej dostępu.

Aplikacja Query Editor jest adresowana do podstawowych użytkowników pozwalając na tworzenie raportów ad hoc. Użytkownik w pierwszej kolejności wybiera model danych, a następnie, metodą przeciągnij i upuść, wybiera odpowiednie elementy z listy. Proces tworzenia raportu jest realizowany w czasie rzeczywistym co umożliwia bieżącą weryfikację tego, czy do zestawienia wybrane zostały odpowiednie dane. Często, zamiast tworzyć pełny raport, wystarczy wyświetlić dane z kilku kolumn, które są odpowiednio pogrupowane i podsumowane. Tak utworzone zestawienie można wyeksportować do plików w wielu formatach (PDF, HTML, XLS). Jest również możliwość zapisania raportu do pliku. Query Editor pozwala także tworzyć wykresy i tabele przestawne.

Report Editor to aplikacja adresowana do bardziej zaawansowanych użytkowników. Umożliwia ona tworzenie rozbudowanych raportów. W porównaniu z Query Editor, dane nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym, ale ich autorzy mają znacznie większą kontrolę nad sposobem ich wyświetlania. Elementy takie jak bloki warunkowe, zagnieżdżone raporty, dynamiczne linki, czy zakładki to tylko niewielka część tego, co można wykorzystać w przygotowaniu raportu w tej aplikacji.

Obie aplikacje, czyli Query i Report Editor są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymagają od użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania.

Podsumowując, TCR razem z aplikacjami Cognos stanowi bardzo ciekawe uzupełnienie Maximo. Bieżące informacje, oraz prezentacje związane z TCR dostępne są na stronie IBM Tivoli Common Reporting.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów napisz do nas na adres maximo@aiut.com.pl lub zadzwoń na numer 665-MAXIMO.