Maximo

IBM Maximo to bezpieczne, oparte na standardach otwartych platformy rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać majątkiem dużych przedsiębiorstw i mniejszych firm. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Maximo zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów organizacji, jak również podejmowanych decyzji i działań wspierających osiągnięcie celów biznesowych. Dzieje się tak za sprawą integracji oraz automatyzacji procesów, przepływów zadań i pracy.

W ramach systemu IBM Maximo oferowany jest szeroki zakres usług gwarantujących korzyści, do których między innymi należą:

  • optymalizacja wartości i wydajności złożonych zasobów
  • skuteczna kontrola nad zasobami informatycznymi
  • optymalizacja procesów informatycznych
  • efektywne zarządzanie zasobami programowymi i sprzętowymi w oparciu o globalny widok wszystkich newralgicznych procesów informatycznych
  • wzrost wydajności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie inwestycji w środowisko informatyczne
  • dogłębna analiza danych
  • usługi skorelowane z celami biznesowymi, wspierające realizację strategii biznesowej

Zarządzanie problemami, incydentami, wersjami, zmianami, a także poziomem usług w ramach jednej platformy jest możliwe, ponieważ w rozwiązaniach Maximo zastosowano najlepsze praktyki z biblioteki IT Infrastructure Library (ITIL), co potwierdza uzyskany najwyższy poziom certyfikacji PINK Elephant.