IBM Maximo

 

Rozwiąż problemy zanim się pojawią!

System zarządzania majątkiem i usługami Maximo służy usprawnieniu i zwiększeniu efektywności wykorzystania infrastruktury oraz innych składników majątku. Zasoby te wymagają optymalnej obsługi w zakresie konserwacji, bieżących remontów, a także okresowych przeglądów itp. System umożliwia planowanie oraz realizację prac remontowych i czynności zapobiegających ewentualnym awariom. Nadzoruje terminy i zakresy remontów wg zdefiniowanych przedziałów czasowych lub na podstawie liczników np. przebiegu. System Maximo zapewnia profesjonalną obsługę techniczną, przejrzystość i kompletność wymaganej dokumentacji oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

 

Elastyczna i funkcjonalna platforma do zarządzania każdym typem zasobów

Maximo to nowoczesne rozwiązanie informatyczne zapewniające bogatą funkcjonalność. Dzięki możliwości harmonijnego integrowania się z innymi rozwiązaniami biznesowymi (SAP, Oracle, itp.) zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy i wpływa na optymalizację zachodzących w niej procesów (redukcja stanu zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na magazynie, zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów, redukcja awarii poprzez sprawne zarządzanie bieżącymi przeglądami i remontami itp.).