Polityka Prywatności

Firma AIUT Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z elementów serwisu www.maximo.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności opisana poniżej.
Jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone do Polityki prywatności jedna zasada jest niezmienna: Firma AIUT Sp. z o. o. nie udostępnia danych personalnych oraz teleadresowych użytkowników serwisu osobom i firmom trzecim (wyjątek stanowią podmioty upoważnione do pozyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa polskiego).

Polityka prywatności.

Dane osobowe i firmowe

W czasie korzystania z serwisu www.maximo.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz danych teleadresowych firmy, w której pracujesz poprzez wypełnienie formularza lub wprowadzenie adresu email w pole tekstowe.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji akcji promocyjnych realizowanych przez firmę AIUT Sp. z o.o. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość rejestracji.

Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest firma AIUT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Wyczółkowskiego 113 (NIP: 631 020 03 40, REGON: 271030123, ZSEIE: E0003015W, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS, nr KRS: 0000136839) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.)

Przekazane dane wykorzystywane będą przez firmę AIUT, dalej zwaną Administratorem, do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z osobą udostępniającą dane, dalej zwaną Użytkownikiem, oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Administrator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia danych wprowadzonych przez Użytkownika, a także do potwierdzenia, że Użytkownik ma prawo posługiwać się wprowadzonymi danymi. Jeśli dane te będą nieaktualne lub niezgodne z prawdą Administrator ma prawo wymagać od Użytkownika uaktualnienia danych lub, w ostateczności, do rozwiązania umowy z Użytkownikiem.

Użytkownik ma pełne prawo wglądu do danych przez niego udostępnionych oraz do wprowadzania poprawek tychże danych.

Kontakt
AIUT zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji, w ramach prowadzonych działań firmy AIUT Sp. z o.o., osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Wiadomości te odnoszą się bezpośrednio do realizowanych akcji i promocji oraz niekomercyjnych listów typu życzenia, a także informacji komercyjnych.

Cookies
Serwis www.maximo.pl może wykorzystywać Cookies (ciateczka). Cookies są nieszkodliwe dla osoby przeglądającej serwis, jak i dla komputera, za pomocą którego realizowane jest przeglądanie serwisu.

Warunkiem aktywacji ciasteczek jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową.